Poradnia Psychologiczna

Badania psychologiczne realizowane w naszej placówce odbywają się sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Każde badanie kończy się omówieniem uzyskanych wyników i wydaniem stosownego zaświadczenia lub orzeczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zajmujemy się m.in. badaniami:
  • kierowców wykorzystujących samochód do celów służbowych (np: przedstawiciel handlowy)
  • kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy oraz kandydatów na kierowców
  • kierowców którzy przekroczyli 24 punkty karne, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, sprawców i uczestników wypadków w których pojawili się zabici lub ranni
  • motorniczych oraz kandydatów do prowadzenia tramwajów
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej, w tym operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, pulpitów sterowniczych, sprzętu ciężkiego
  • osób pracujących na wysokości
  • pracowników zatrudnionych w górnictwie

Poradnię psychologiczną prowadzą dr Marta Stasiła-Sieradzka oraz mgr Aneta Sokół-Siedlińska które są psychologami z ponad dwudziestoletnią praktyką. Realizują projekty szkoleniowe, prowadzą treningi umiejętności społecznych, przeprowadzają sesje ukierunkowane na odnajdywanie kompetencji kluczowych w tworzeniu ścieżek rozwoju zawodowego oraz awansu. Są autorkami książek popularnonaukowych: Psychologia (nie)codzienna (2018) oraz Psychologia wokół nas (2018).