dr Marta Sindera

dr Marta Sindera

specjalista chorób oczu

Jest absolwentką wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z dziedziny okulistyki zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

W procesie kształcenia odbyła liczne staże i kursy, m.in. na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Bytomiu pod kierownictwem prof. Stefana Pojdy, Klinice Okulistycznej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kierownictwem prof. Janusza Czajkowskiego. We wrześniu 2018 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo w ochronie zdrowia. Nadal aktywnie uczestniczy w różnych kursach, szkoleniach, konferencjach.